,

Städdag Lördag – 190504

Hej alla! På lördag den 4/5 2019 har vi arbetsdag på klubben och hoppas vi kan bli riktigt många, se bifogad pdf med information vad som behöver göras och ev. verktyg, redskap som behövs för att göra dagen så smidig som möjligt.…