Aktuellt

  • Skjutbanan och klubbstugan har hyrts vecka 17 och vecka 19. Aktuella dagar är tisdag-onsdag-torsdag och tiderna blir 08:30 till 17:30 de dagarna
  • Årsmötet. Efter intagning av synpunkter från medlemmar och rekommendationen från förbundet har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet eftersom alla inte kan eller vill att det genomförs digitalt. Styrelsens bedömningen är att alla som vill ska kunna närvara på mötet.  Styrelsen återkommer i ärendet när FHM restriktioner beträffande Covid-19 kommer med nya direktiv. https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/kan-en-forening-eller-en-krets-flytta-sitt-arsmote-i-tiden/
  • Alla UPK skjuttävlingar 2021 är inställda fram till 2021-06-30 pga. nya direktiv. https://www.pistolskytteforbundet.se/nyheter/uppdatering-kring-covid-19-20201217/
  • Datumet för årets nybörjarkurs är inte heller fastställd på grund av de nya restriktionerna från FHM. Vi återkommer med datum om kurs kan hållas i år.