Taggarkiv: Ordförande

Hej!

Efter mycket hård arbete av Anders, kan vi börja använder våran hemsida som en informationskälla. Stort tack Anders! När jag resa runt och tävla, är jag ständig påminde om hur bra våran klubb faktisk är: banan är alltid i fin skick,…