För att börja med pistolskytte så anmäler du dig till vår nybörjarkurs som vi har 1 gång per år, under vår/sommar.

När styrelsen tagit emot eran ansökning så kommer vi kalla er till individuella intervjuer för att se vilka av er som vi går vidare med och tar in till nybörjarkursen.

Till intervjun ska du ha med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister.

OBS! Du får inte ha öppnat kuvertet som innehåller utdraget från belastningsregistret innan, utan det ska öppnas tillsammans med två av våra förtroendevalda som tillsammans med dig går igenom det i enrum. Du ska även uppvisa fotolegitimation vid genomgång av utdraget. Efter genomgång får du tillbaka utdraget. För att få gå kursen så förutsätts att utdraget är blankt utan några grövre lagbrott noterade.

Blanketten heter ”Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen” och den skaffar du hos Polisen. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/Fylla-i-blanketterna/

Anmäl ert intresse för nybörjarkurs via e-mail till info@ulricehamnspk.se Vi sätter då upp er på kö och hör av oss när det blir en ledig plats. Just nu lediga platser tidigast 2025

Kursen består av max 16 nya skyttar. Ni kommer att under ca 8 tillfällen på söndagar med start kl 10:00, lära er vad som gäller både praktiskt och teoretiskt för att komma i gång med pistolskyttet och bli godkänd.

I kursen, som kostar 3.500:-, ingår allt som kommer att behövas under kursens gång (lån av vapen, ammunition, målmaterial, examineringsavgifter, kursmaterial, markeringslappar, dispenser, medlemsmärke och medlemsavgift första året osv)

Hörselskydd finns till utlåning, men egna rekommenderas.

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte närmast efter det att kriterierna för medlemskap är uppfyllda.

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill, laglydig och ska kunna lämna referenser samt klarat teoriprovet och skjutit godkänt för pistolskyttekortet. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person.

Välkommen!